Jag vill se dina verkliga färger

Jag tror bara vi kan se en annan människa i ljuset av det vi själva är och förstår. Det vilar i våra egna begränsningar och i vår visdom.

Jag tror bara vi kan höra en annan människas hjärta om vi lyssnar till vårt eget,
och nå en annan människas blick om vår ögon är öppna.

Det växlar genom livet.

Ett hjärta som lyssnar men plötsligt sluter sig, för att åter igen öppna upp.
En blick som når fram, för att i nästa stund titta åt sidan.

Det tyckst finns lager, flera bottnar och många seenden.

Livets möten ändrar skärpan
och gör att varat byter skepnad

Alltjämt finns det där inom oss, ett hjärta som ständigt bultar.

Det här är post #39 i #Blogg100