Before you can read me you gotta learn how to see me

Video

Vad tänker och är en annan människa? Vem kan avgöra hur vi individuellt upplever världen? Hur ofta projicerar jag min egen upplevelse om världen på en annan människa? Hur ofta tillskriver jag henne tankar, uppfattningar och egenskaper hon själv inte gett uttryck för?

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Ingen yttrandefrihet utan tankefrihet tänker jag.

“Free your mind and the rest will follow”

– En Vouge

blogg100-logotype
Det här är post #8 i utmaningen #Blogg100 Som i år har temat yttrandefrihet. Jag bloggar i hundra dagar med en twist. Det betyder att mina uppdateringar kan ske här på Bloggen, Twitter, Instagram eller Facebook

ninnispnapglasögon

En video från Amnesty som enkelt förklarar de mänskliga rättigheterna

I går skrev jag om mina studier i mänskliga rättigheter vid THS och examensarbetet för Barnombudsmannen vid IHR. Ett projekt som syftade till att integrera de mänskliga rättigheterna i samhället i människors medvetande. Det är statens uppgift att göra det. Jag fortsätter på inslagen väg och delar en video från Amnesty som på ett väldigt enkelt sätt förklarar vad mänskliga rättigheter är för något.

Det här är post #7 i utmaningen #Blogg100 Som i år har temat yttrandefrihet. Jag bloggar i hundra dagar med en twist. Det betyder att mina uppdateringar kan ske här på Bloggen, Twitter, Instagram eller Facebook

Mänskliga Rättigheter i fokus i P1s God morgon, världen!

I dag inspireras jag av söndagens Godmorgon, världen! i P1 eftersom en hel del tid i programmet ägnades åt våra mänskliga rättigheter.

Jag har pluggat mänskliga rättigheter & demokrati och var klar med mina studier vid THS 2008. Drygt ett år därpå gjorde jag mitt examensarbete vid IHRs Marknadskommunikations- program, för Barnombudsmannen.

Barnens rättigheter är en egen konvention inom de mänskliga rättigheterna och behöver ständigt kommuniceras och integreras, precis som alla andra rättigheter. Det här är levande dokument som aldrig kan tas för givna. Uppdraget hos Barnombudsmannen var att få till en ny typ av kommunikation kring den rapport i bokform som ges ut varje år.

Vårt arbete landade i att digitalisera årsrapporten, bland annat genom att ta boken till nätet och få Barnombudsmannen att börja twittra. Vi föreslog flera olika delar i vårt arbete men det som känns himla bra är att han faktiskt började twittra, och fortfarande gör det. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och hans twitterkontot hittar du här.

Vi hade många samtal med dåvarande kommunikationschef om utmaningarna i att integrera de mänskliga rättigheterna i samhället och i medvetandet hos människor, hur svårt men viktigt det är för att levandegöra dem. Just den utmaningen har aldrig varit så tydligt för mig som när jag anlände Sydafrika ett par år efter apartheids fall år 2000.

https://pixabay.com/sv/jorden-globen-vatten-v%C3%A5g-havet-216833/

Jag anlände Johannesburg då en ny regering blivit vald, fått makten i landet och De mänskliga och folkens rättigheter antagits. Det var viktigt att också “folkens rättigheter” var inkluderade i deklarationen, vilket jag tycker är intressant och kanske vore en bra idé att göra även i västerlandets mänskliga rättigheter? Vi existerar ju trots allt både som kollektiv och individ på samma gång.

Hur som helst så slog det mig när jag kom till Sydafrika att trots att demokrati hade inrättats och mänskliga rättigheter antagits så var det fortfarande en lång väg kvar att gå tills människor skulle förstå sina rättigheter. Att integrera en nya värdegrund i en kultur tar tid. Strukturer lever vidare trots fina dokument och det av flera anledningar, inte minst ekonomiska.

Nåväl. Själva syftet med det arbete vi gjorde för Barnombudsmannen var att få de mänskliga rättigheterna och dess betydelse att sippra ut till medborgarna, göra dem än mer lättillgängliga. För en rättighet får som sagt ett reellt värde först när medborgaren i en stat får insikt om dem.

Mänskliga rättigheter åker upp och ner på världsagendan. I Godmorgon, världen! sades det att vi nu lever i en tid där de har försvagats på ett oroväckande sätt. Margot Wallström menar att det mest grundlägga i deklarationen om de mänskliga rättigheterna är hotat; Att vi alla är lika. Hans-Ingvar Roth, forskare inom mänskliga rättigheter säger i morgonens Godmorgon, världen! att varje artikel står under mycket stort hot i många av världens länder. Och att han känner en särskilt stor oro för att länder som man inte tidigare inte associerat med kränkningar av grundläggande frihetsprinciper nu finns i Europa och är medlemmar i EU. Men det finns också positiva strömningar. Hör morgonens program här.

Det här är post #6 i utmaningen #Blogg100 Som i år har temat yttrandefrihet. Jag bloggar i hundra dagar med en twist. Det betyder att mina uppdateringar kan ske här på Bloggen, Twitter, Instagram eller Facebook