Min höst börjar med det ena spännande mötet efter det andra

Nya människor korsar min väg, personer och sammanhang som har något nytt att tillföra. Som öppnar nya tankar och vägar.
Det får mig att tänka på hur vi kuturellt ser på utveckling av våra relationer och vår omgivning. Personligen är jag ganska öppen för att relationer kommer och går, i både vänskap och yrkesrelationer. Speciellt när våra nätverk expanderat på det sätt som det gjort med sociala medier. Vi kan följa varandras liv även om vi inte alltid ses i det fysiska rummet, och vi kan kan följa ganska många människor på det här sättet. Betydligt fler än innan sociala medier fanns och det är människor som är både nära en och en bit i från, vissa har vi kanske aldrig ens träffat i samma rum.
Bara för att man inte umgås på ett tag betyder det inte att man förlorat kontakten. Livets vägar förgrenar sig olika för oss alla vilket gör att de personer man i vissa perioder har nära och träffar intensivt, i andra skeden förflyttar sig en bit ifrån.
Sådant är jag okej med, jag känner en slags tillit till att det blir som det ska om man följer sin inre kompass. Och jag tillåter andra att göra det samma.
Hur tänker du?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s