Frukostseminarium om cirkulär eknonomi

Tidigare i veckan arrangerade Xllnc Finance, ett av bolagen inom Xllnc International ett frukostseminarium om cirkulär ekonomi. På plats fanns dels Xllnc Finance egen VD för att tala om hållbar IT. Företaget återanvänder 95% av all hårdvara som manageras ute på kundernas företag. Där fanns också Mats Andersson som är vice ordf. i Global Challenges Foundation. Han berättade om sin tidigare resa mot ett hållbart tänkande under sina år som VD på Fjärde AP-fonden där han fick uppdraget avBan Ki-moon att försöka samla pensionskapital som skulle användas i syfte att minska klimatpåverkan i pensionsfondernas investeringar. Det var en intressant dragning som vi också filmade och skall lägga upp på företagets Youtube-konto. Inför Frukostseminariet gjorde jag en intervju med Mats som du kan läsa här.

Det här är post #43 i utmaningen #Blogg100 som i år har temat yttrandefrihet. Jag bloggar i hundra dagar med en twist. Det betyder att mina uppdateringar kan ske här på Bloggen, TwitterInstagram eller Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s