Sorgen har olika faser

Med anledning av attentatet på Drottninggatan. Det har nu passerat fyra dagar sedan det tragiska inträffade.

https://pixabay.com/sv/d%C3%B6lja-pojke-flicka-barn-ung-l%C3%A5da-1209131/

Foto: Pixabay.com

Jag ser så många och olika reaktioner i sociala medier nu, och det får mig att tänka på sorgens olika faser.

Jag tror det kan vara bra om vi alla har det i åtanke när vi möter våra medmänniskor nu. Att vi är medvetna om att vi är inne i en process, kollektivt och individuellt som i grunden handlar om sorg.

Jag hittade information kring detta på Psykologguiden.se 

Saxat från deras webbsida:

Sorgens faser

Varje sorg är en egen upplevelse på så sätt att den vi förlorat är unik för oss. Trots detta ser man ofta hos sörjande en utveckling som kan beskrivas i faser eller steg.

Snarare än distinkta, i tiden klart avgränsade faser, ska de förstås som inre processer som ibland tar två steg framåt och ett steg tillbaka. De kan också upplevas olika starkt av olika individer och vi kan bli mer eller mindre begränsade av dem, beroende bland annat på tidigare erfarenheter och hur mycket stöd och hjälp vi får.

Det viktigaste när man lidit en förlust och sörjer är att få ta saker i sin egen takt och på det sätt som känns rätt för en själv. Det finns många sätt att tänka och känna när till exempel en närstående gått bort och inga är egentligen mer rätt eller fel än andra.

I chockfasen misstror vi informationen vi får eller det våra sinnen registrerar. Vi stänger av. ”Det här händer inte mig!” Vi befinner oss i en bubbla dit inga starka känslor når. Psyket skyddar sig, avvaktar och rustar sig inför smärtan som kommer. Den här fasen varar hos de flesta en kort stund i upp till några dagar medan somliga kan uppleva en längre period av avstängdhet. Efter ett dödsfall kan den till exempel sträcka sig fram till begravningen.

Reaktionsfasen kommer sedan med starka humörsvängningar: ledsenhet, tårar och ilska kan blandas med känslor av tomhet och apati. Ett ungefärligt riktmärke på hur länge reaktionsfasen varar är en månad, men stora skillnader inom det tidsspannet kan förekomma.

Så småningom kommer vi till fasen där vi börjar bearbeta. Vi tar in vad som hänt, vi accepterar det gradvis och sörjer det. Vi är fortfarande ledsna, arga och frustrerade men inte på samma intensiva och dramatiska sätt som tidigare.

Tröttheten, uppgivenheten och oron inför hur framtiden ska gestalta sig kan i den här fasen vara stor. Vi upplever en svidande, tung och plågsam ledsenhet och saknad efter den vi förlorat. Den här delen av sorgearbetet tar ungefär från några månader upp till ett år.

Sista fasen är nyorientering då vi börjar blicka framåt igen. Vi kan gå vidare och vi tänker mer sällan på vår förlust. Man börjar överlag se en ljusare framtid och sig själv i den framtiden.

Man pratar ofta om ett sorgeår, det vill säga att vi behöver ett år på oss att bearbeta en större förlust, men många skulle säga att det tar längre tid än så. Det första året är mest smärtsamt då till exempel födelsedagar, högtider och bröllopsdag ska passera och man för första gången ska fira dessa utan den man sörjer.

Åren som följer på det första blir gradvis lättare men det kommer fortfarande stunder då sorgen och saknaden blir mer intensiv.

De faser som beskrivits ovan är jobbiga men helt normala. Om man dock efter en tid fortfarande upplever att inget kan glädja en och att man har blivit passiv och alltför grubblande kan det vara tecken på en depression och man ska då söka hjälp för denna.

Det här är post #29 i utmaningen #Blogg100 som i år har temat yttrandefrihet. Jag bloggar i hundra dagar med en twist. Det betyder att mina uppdateringar kan ske här på Bloggen, TwitterInstagram eller Facebook

2 thoughts on “Sorgen har olika faser

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s