Before you can read me you gotta learn how to see me

Vad tänker och är en annan människa? Vem kan avgöra hur vi individuellt upplever världen? Hur ofta projicerar jag min egen upplevelse om världen på en annan människa? Hur ofta tillskriver jag henne tankar, uppfattningar och egenskaper hon själv inte gett uttryck för?

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Ingen yttrandefrihet utan tankefrihet tänker jag.

“Free your mind and the rest will follow”

– En Vouge

blogg100-logotype
Det här är post #8 i utmaningen #Blogg100 Som i år har temat yttrandefrihet. Jag bloggar i hundra dagar med en twist. Det betyder att mina uppdateringar kan ske här på Bloggen, Twitter, Instagram eller Facebook

ninnispnapglasögon

3 thoughts on “Before you can read me you gotta learn how to see me

  1. Learn how to see you? Not from your photos in which you communicate like a chameleon.Interpreting that is much harder than interpreting your writing.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s