Reaktioner på valresultatet i USA. Oavsett. Mina tankar rör sig kring; Skall rädslan få slå rot?

Människor runt omkring, kollektivet och samhället kan hjälpa till, men det är också ett individuellt ansvar tror jag, att försöka andas lite lugnt. Speciellt i oroliga tider.

För mig handlar det om att försöka att inte köpa in på den rädslodrivna idén varhelst den uppenbarar sig. Om det är en galen president eller om det är media eller om det är människor och skeenden i samhället i övrigt. Jag pratar inte om normalisering av det onormala utan mer om att försöka behålla sans och förnuft. Inte minst för att ha tillgång till hela sin potential, för den begränsas betydligt när man går in i tillstånd av rädsla.

Vad göra då?

Jag tror man hanterar rädsla genom att lära känna rädslan inom sig själv. Och jag tror nästan alla bär på den, i mer eller mindre omfattning.

Rädsla är en drivkraft hos de flesta. Den djupaste rädsla jag förstått är rädslan att inte överleva. (En del pekar på att det är grunden till valresultatet). Rädslan att dö är också enormt stark hos många. Men att inte tillhöra flocken kan också framkalla rädsla. I princip allt kan göras ur rädsla, eller inte.

Jag kan t.ex. känna att den här uppdateringen framkallar en känsla av oro i mig. Jag blir lite nervös när jag skriver, jag tror det är rädsla. Vad ska de säga om den här uppdateringen, kommer de tycka jag är konstig och flummig nu?

Oavsett. Är rädsla som drivkraft konstruktivt?

Ibland är rädsla bra. Men ibland förstärker ett reaktivt förhållningssätt till rädslan ännu mer. rädsla. Den amplifieras.

Oro och rädsla kan hindra mig från att trycka på “skicka”-knappen. Men om jag väljer att gå bortom den känslan kan postningen öppna upp för något annat. Ett samtal om innehållet?

Det kommer alltid finnas krafter som spelar på rädslan. Den finns i politiken, reklamen, maktordningar etc etc. Vi måste bara förmå att förstå, när den rör vid oss och aktiveras inombords. Och välja.

4 thoughts on “Reaktioner på valresultatet i USA. Oavsett. Mina tankar rör sig kring; Skall rädslan få slå rot?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s