Tankar om drivkrafter

Idag finns fler möjligheter än tidigare för fler att vara med och förändra världen. 

Jag reflekterar dagligen kring drivkrafter.

Är jag reaktiv eller proaktiv?

Är det som känns inuti rädsla eller tillit?

Vad är mitt bidrag just nu?

I min värld är rädslan reaktiv, defensiv och konservativ. Den vill kontrollera och är sig själv nog.

Tillit å andra sidan är proaktiv, nyfiken och skapar rum för innovation. Med tilliten som drivkraft bjuds utveckling och engagemang in.

Människan är beskaffad med båda de här drivkrafterna mer eller mindre jämt fördelade. Ett vilkor som hör till själva livet.

Och oavsett vi vill eller inte så är vi ju alla individuella sändare. Både inåt och utåt, av det ena eller andra till vårt gemensamma kollektiva. 

Sändare av det som driver.

Det är som två ändar på samma sticka. Två poler i samma enhet.

Helt klart är det senare skönast och skapar flow. 

Kontrasten skapar konturererna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s