Omedvetenhet kan söndra det samhälle vi håller kärt

Jag önskar att jag fick läsa en artikel under liknande rubrik i någon av de etablerade medierna. En journalistisk text som på djupet förklarar skillnaden mellan journalistik, opinionsbildning, propaganda, information, kommunikation och varför källkritik är så viktigt. Ord och förklaringsmodeller riktade till allmänheten, formulerat så enkelt som möjligt så att alla kan förstå.

Sociala medier och internet kräver en högre medvetenhet om just detta hos alla i samhället.

När vi som samhällsmedborgare inte förstår skillnaden mellan propaganda och journalistik blir texter vars syfte är ren propaganda till någon sorts objektiv sanning för många människor. Artiklar som sedan sprids i sociala medier med en aningslöshet som om de vore granskade utifrån en publicistisk och etisk bedömning. Men så är inte alltid fallet.

De flesta i Sverige är uppvuxna med ett kritiskt förhållningssätt till reklam och företagskommunikation och förstår skillnaden jämfört med journalistik.

Jag tror att vi som samhällsmedborgare har svårare att förstå skillnaden mellan journalistik och opinionsbildning eller journalistik och myndighetsinformation eller journalistik och ren propaganda osv.

Tidigare var mediahusen de största och i princip enda kanalerna som fanns för publicering. Där sker omfattande arbete med att göra publicistiska värderingar utifrån vår gemensamma värdegrund.
Idag i en digital värld publicerar alla sig själva i olika digitala kanaler och via sociala medier ute på nätet. Det handlar om individer som gör det som privatpersoner och professionellt samt olika typer av organisationer vilka har en mängd olika intressen och agendor. Allt blandas i cyberspace, inte sällan på Facebook vilket är i särklass det största digitala comunityt som finns i världen.

En lärare har möjlighet att blogga om sitt arbete och sprida det i sociala medier vilket kan skapa en positiv utveckling, detsamma gäller förstås en polis.
Olika politiska förespråkare och partier kan bygga sin kommunikation utan att fråga medierna först, kommuner och företag likaså.

Som jag ser det finns många möjligheter att utveckla demokratin och förankra mänskliga rättigheter genom att digitaliseringen möjliggör att vi som medborgare är mer delaktiga. Här finns också möjlighet till affärsutveckling.

Men vi behöver ha perspektiv och vara medvetna för att kunna ta ansvar på ett nytt sätt.

Vi behöver förstå det skifte vi befinner oss i, skillnaden mellan då och nu.
Att information i det digitala, på sociala medier och  internet generellt skiljer sig från det vi som medborgare tidigare i historien vant oss vid att konsumera via etablerad media.

I dag florerar lika mycket information som inte är journalistiskt granskad i en mängd olika kanaler på internet.

Journalistik är en kugge i demokratin.

Journalistik är en sorts tredje statsmakt som har att förhålla sig till den av folket framröstade makten. Granska och rapportera om stat, myndigheter, kommuner, företag, skolor, vårdinrättningar och medborgare.

För journalisten som jobbar i etablerade medier finns grundlagar och etiska riktlinjer att förhålla sig till, så som källskydd, opartiskhet, konsekvensneutralitet, allmänintresse osv. Ansvarig utgivare är ansvarig för att detta följs. Det görs noggranna bedömningar innan publicering.

Journalistiken är en sorts “watchdog” i förhållande till samhället utifrån de lagar vi har och den värdegrund vi bestämt. Detta så vi kan leva upp till det vi gemensamt röstat fram. Så vårt land inte blir korrupt utan fortsätter vara den demokrati med mänskliga rättigheter vi vill leva i.

Förut hade olika mediabolag ensamrätt på kommunikation till allmänheten. Så är det inte idag.

Den digitala utvecklingen har öppnat upp för ofantligt många möjligheter.

I och med den förändring den digitala utvecklingen för med sig behöver fler än journalister, politiker och kommunikatörer förstå hur stark påverkan ord och bild har på vår uppfattning om verkligheten och den värld vi lever i. Medborgare behöver kunna skilja på information och information.

Vi kommer att komma dit med tiden.

När nätet och sociala medier är en del av vardagen för alla blandas allt. Och då måste människor vara medvetna om att alla använder ord, bild och video för att kommunicera och att vi har OLIKA agendor.

Vi är medvetna om att det finns information som bygger och utvecklar och att det finns annan information som söndrar.

Därför dubbelkollar vi källor en extra gång. Vi gör var och en så gott vi kan medvetna bedömningar som inte bidrar till att söndra utan att bygga en värld där så många som bara möjligt får plats och mår bra. Utifrån alla människors lika värde.

Det finns en förståelse för att hur vi som individer agerar, det vi säger och delar på nätet faktiskt påverkar och gör skillnad.

Läste en intressant länk om att mörka en informationssoperation skriven av en Forskare inom informations- och cyberkrigföring. Hon konstaterar att sådant pågår i vårt land men problematiserar på ett intressant sätt varför det är viktigt att hålla flera tankar i huvudet samtidigt när vi tar till oss information. Här är bloggtexten.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s