När IT-system läggs på IT-system

Vi befinner oss i en jättetransformation. Ett paradigmskifte där tekniken är en pådrivande faktor. Men det är främst våra hjärnor och våra beteenden som behöver tänka om och förändras. Det säger till och med jättar som Gartner. De menar att anledningen till att affärer inte lyckas i Sociala medier under innevarande år, 2015, beror på en övertro på tekniken och att social är det nya svarta.

Jag gör ju en podcast tillsammans med Karin Ulfhielm. I det här avsnittet pratar vi med Jonas Söderström som jobbar som UX-utvecklare på företaget InUse. Han har just kommit ut med en ny utgåva av boken “Jävla Skitsystem”. Det blev ett intressant samtal om hur onödig arbetstid går åt till att mata olika datasystem, system som inte sällan inte pratar med varandra och som till sin struktur ser väldigt olika ut, vilket leder till en hel del förvirring.

Samtalet rör också den omställning som pågår just nu. Ett skifte där vi går från en idé om att människor skall anpassa sig till datasystem till att datasystemen istället skall anpassas till människor och verksamhetens behov.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s