Jag är försiktig med att vara emot för länge 

Det grundar sig i rätt filosofiska tankar som handlar om tanken och språkets  konstruktion och hur dessa skapar vår verklighet. Men även utifrån egen erfarenhet som visat mig att det är mer effektivt att vara för än mot.

Att vara emot ett beteende hos sig själv, någon annan eller något är en markering någonstans inifrån. Den är viktig, en känsla av att vara  mot för mig är en signal om att det inte känns rätt eller bra.

Gott så långt. 

Men för att ett motstånd ska leda till en förändring behöver ett alternativ till det jag är emot uppenbara sig, det jag är emots motsats.

Finns inte det alternativet står jag kvar på noll och stampar. Eventuellt går det bara att vara emot något som finns vilket leder till att det jag är emot fortsätter att existera så länge jag med ansträngning är i ett tillstånd av att vara mot. 

Eller…

Om det jag är emot inte finns kan det börja finnas då?

Tja, jag vet faktiskt inte helt säkert. 

Att ihärdigt vara emot en egenskap hos någon annan (eller sig själv) gör ofrånkomligen att den egenskapen uppenbarar sig förr eller senare om man är tillräckligt envis och mycket emot.

Nu tänker säkert någon att, oj, jag är ju emot massor av saker. Fine, det är jag med. Fast jag försöker vara det väldigt kort tid. Jag har ingen erfarenhet av att det leder till någon förändring och framgång om jag fortsätter vara mot för länge. Om jag däremot kan finna motets motsats brukar det hända konstruktiva saker. Med detta sagt. Att vara lyhörd för det jag är emot är superviktigt. Och minst lika viktigt att vara och hitta för.

Om man är mot något är lösningen, som jag ser det att raskt transformera motståndet till ett proaktivt alternativ.

Ett förtydligande. Livet är en växelverkan mellan mot och för. Det ena eller andra är inte sanningen. Bägge är sanningar. Jag menar bara att min upplevelse är att om jag så snart som möjligt efter jag känt att jag är emot någonting hittar dess motsats blir dagen och möten roligare, mer givande och skapar med större sannolikhet den förändring som ligger till grund för det initiala motet.

Det här är blogg #34 i #Blogg100

2 thoughts on “Jag är försiktig med att vara emot för länge 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s