Våra mänskliga rättigheter

Demokrati och mänskliga rättigheter är en fråga om värdegrund.

Jag läste grundutbildningen (126 hp) på Teologiska högskolan i Bromma 2006 – 2008. Det var en mängd kurser som hette: Kvinnor & Mänskliga rättigheter, Mänskliga rättigheter & Terrorism, Frivilligorganisationer och Mänskliga rättigheter, Ursprungsbefolkning & Mänskliga rättigheter, Tryck & Yttrandefrihet, FN systemet & de 7 kärnkonventionerna, Folkrätten osv osv.

FN
Mänskliga Rättigheter är från början staters ansvar. En drivande kraft och förkämpe för dessa rättigheter var Eleanore Roosevelt.
Här är en intressant artikel i SvD om hur det tog fart 1948. FN

FÖRETAG
Denna tankemodell eller idé om etiska regler för att upprätthålla respekten för människovärdet har även spridit sig till företagsvärlden vilket också var syftet från FN:s sida med initiativet Global Comact där Kofi Anan var en drivande kraft. Man insåg att även företag har en viktig roll att spela vad gäller främjandet av mänskors rättigheter. I dag kallas det för CSR och är policys som företag tar fram för att värna mänskliga rättigheter på olika sätt.

FRIVILLIGORGANISATIONER
Detta system av Mänskliga rättigheter drivs i många delar av olika frivilligorganisationer som gör granskningar och rapporter för att belysa var insatser behöver göras för att främja de mänskliga rättigheterna.

MÄNNISKOR
Det är också människorna som bor och lever i stater som ratificerat Mänskliga rättigheter som ser till att dessa efterlevs genom att känna till dem. Vi lär oss om mänskliga rättigheter på olika sätt. Dels genom att staten informerar oss, genom de lagar som finns, genom skolsystem och media mm.

Det här rättighetssystemet består alltså av FN, stater, företag, frivilligorganisationer och de människor som lever i länder vars stat ratificirat en konvention. Ibland ombesörjer det även medborgare i länder som kränker sin befolkning också då det fungerar på så vis att ju starkare fäste dessa rättigheter får desto självklarare blir det att människor tar dem för givna och ställer krav även på andra stater.

STATER
Det är som sagt i grunden staters skyldigheter att efterleva de konventioner som ratificerats. Så här skriver Sveriges regering om mänskliga rättigheter.

Saxat från regeringens hemsida:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s